Home Privacy statement

Hoe gaan wij om met uw privacy?

Manna Support is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle klanten van Manna Support. 

Doel van verwerken persoonsgegevens

Manna Support gebruikt persoonsgegevens van haar klanten om haar wettelijke taak als bewindvoerder of toekomstig bewindvoerder uit te voeren.

Manna Support gebruikt ook persoonsgegevens van klanten die de andere diensten krijgen van Manna Support: budgetbeheer en schuldregelen. Deze gegevens worden dan gebruikt omdat er een contract is tussen Manna Support en de klant. 

Om haar diensten te kunnen uitvoeren gebruikt Manna Support de persoonsgegevens van klanten voor facturatie en kwaliteitsbewaking. Indien u  vragen heeft of van mening bent dat er een probleem is met hoe wij omgaan met persoonsgegevens dan kunt u ons bereiken op privacy@mannasupport.nl.

Welke persoonsgegevens

Manna Support verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig en noodzakelijk zijn om haar werk te kunnen uitvoeren. De gegevens kunnen onder andere gaan over geboortedatum en -plaats, voor- en achternamen, BSN, familiezaken, inkomsten en uitgaven, werkzaken, lidmaatschappen en medische en strafrechtelijke gegevens. Die gegevens hebben wij namelijk nodig om goed onze taak als dienstverlener voor onze klanten uit te kunnen voeren.

Wij verwerken alleen gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze worden verwerkt. Hoe wij de gegevens gebruiken is beschreven in ons verwerkingsregister. Hoe wij verder omgaan met de gegevens staat in ons privacybeleid.

Van wie krijgen wij persoonsgegevens en met wie delen wij de gegevens

Manna Support krijgt de persoonsgegevens van verschillende mensen en organisaties. Dat zijn onder andere onze klanten, (familie)relaties, werkgevers, uitkeringsinstanties, crediteuren, banken, hulpverleningsinstellingen en andere, niet genoemde, personen of instellingen die een relatie met de klant hebben een belang hebben om deze gegevens te delen met Manna Support.

Om haar taak uit te voeren moet Manna Support ook  persoonsgegevens te delen met andere partijen. Dit gebeurt alleen als het nodig is voor het correct en goed uitvoeren van de dienstverlening. Als het nodig is vragen wij daarvoor extra toestemming van onze klanten. Deze toestemming kan op verzoek van de klant ingetrokken worden.

Je kunt ons ook appen voor het maken van een afspraak

Start WhatsApp gesprek