Tarieven

In het onderstaande overzicht vindt u de door Manna Support gehanteerde tarieven voor onze verscheidene diensten. De hoogte van de tarieven wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie in overleg met het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK). De genoemde tarieven vallen vanwege het lidmaatschap van Manna Support bij de BPBI onder de categorie ‘Professioneel Bewindvoerder’. De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari 2020. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Griffiekosten
In verband met de aanvraag van beschermingsbewind wordt er €83,- aan griffierecht in rekening gebracht door de rechtbank.

Bijzondere bijstand
Indien u een minimuminkomen en geen vermogen heeft, komt u wellicht in aanmerking voor (al dan niet gedeeltelijke) vergoeding van bovenstaande kosten middels bijzondere bijstand in uw gemeente.

Dienst Omschrijving Tarief
Eénpersoonsbudgetbeheer Eénmalige intaketarief. € 532,19
Eénpersoonsbudgetbeheer - Standaard Maandelijks tarief. € 98,02
Eénpersoonsbudgetbeheer - Problematische Schulden Maandelijks tarief. € 126,85
Twéépersoonsbudgetbeheer Eénmalige intaketarief. € 632,58
Twéépersoonsbudgetbeheer - Standaard Maandelijks tarief. € 117,85
Twéépersoonsbudgetbeheer - Problematische Schulden 1 Persoon Maandelijks tarief. € 135,18
Twéépersoonsbudgetbeheer - Problematische Schulden 2 Personen Maandelijks tarief. € 152,51
Eénpersoonsbewind Eénmalige intaketarief. € 657,03
Eénpersoonsbewind - Standaard Maandelijks tarief. € 116,26
Eénpersoonsbewind - Problematische Schulden Maandelijks tarief. € 150,44
Twéépersoonsbewind Eénmalige intaketarief. € 787,71
Twéépersoonsbewind - Standaard Maandelijks tarief. € 139,55
Twéépersoonsbewind - Problematische Schulden 1 Persoon Maandelijks tarief. € 160,02
Twéépersoonsbewind - Problematische Schulden 2 Personen Maandelijks tarief. € 180,49