Home Voor verwijzers Wat wij doen Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening

Als uw schulden te hoog zijn om zelf af te lossen is er schuldhulpverlening nodig. Manna Support werkt samen de schuldhulpverlening van de Kredietbank Rotterdam (KBR). Uw begeleider van Manna Support regelt dit samen met u.

 

Wat is schuldhulpverlening

Als uw schulden te hoog zijn om zelf af te lossen gaan onze dienstverleners proberen om schuldhulpverlening voor u te regelen. Dit kunnen zij doen als uw situatie gekalmeerd (stabiel) is. Hier heeft uw dienstverlener meestal een half jaar voor nodig.

Als u schuldhulpverlening nodig heeft gaan wij u aanmelden bij de schuldhulp van de Kredietbank Rotterdam. Schuldhulp is een vorm van hulp waarbij wij gaan samenwerken met de kredietbank, met u, en met uw schuldeisers om uw schulden op te lossen via een regeling. Het doel is om u weer schuldenvrij te krijgen na 1,5 jaar. 

  1. Wij gaan al uw schuldeisers vragen wat de hoogte van uw schuld precies is;
  2. Daarna melden wij u aan bij de Kredietbank Rotterdam;
  3. De Kredietbank Rotterdam gaat praten met uw schuldeisers om de schuld te verlagen en neemt de rest van de schuld over;
  4. U krijgt van de Kredietbank een lening om uw schuld af te lossen. De hoogte van de lening hangt af van hoeveel u kunt betalen. De hoogte hangt niet af van hoe hoog uw totale schuld is. U kunt deze lening in 1,5 jaar terugbetalen.
  5. Als u de lening van de Kredietbank heeft afbetaald is uw schuld weg. Dat heet 'finale kwijting'.

De Kredietbank heeft bepaalde voorwaarden voor haar hulp. Daar moet u zich aan houden. Als u niet voldoet aan de voorwaarden kan de Kredietbank u niet helpen. Dan gaan wij samen met u op zoek naar andere oplossingen.

Andere manieren om uw schulden op te lossen

Als wij u niet kunnen aanmelden bij de KBR gaan wij andere manieren proberen om uw schulden op te lossen. Dat doen wij samen met andere organisaties. Twee andere manieren om uw schulden op te lossen zijn schuldbemiddeling of een wettelijke sanering. Dat bespreken wij pas met u als het niet lukt om een saneringskrediet af te sluiten.

Welke taken verricht Manna Support voor u?

In kaart brengen van uw schulden
Schuldeisers aanschrijven
Aanmelding bij de Kredietbank Rotterdam
Indienen dwangakkoord
Het verwerken van alle post
Schulden van ondernemers